Afgelopen voorjaar vond in Utrecht de derde Premarriage Course speciaal voor studenten plaats. Het was opnieuw een groot succes met maar liefst 10 deelnemende stellen!

De eerstvolgende Student Premarriagecourse start in het voorjaar van 2012. We hebben plaats voor maximaal 10 stellen.

Voor informatie over de inhoud van de cursus, zie: http://www.premarriagecourse.nl. Heb je vragen over deze, speciaal op studenten gerichte, cursus? Mail of bel gerust Sjors en Maartje: / 06-45424245.

Man Vrouw
Achternaam: Achternaam:
Voornaam: Voornaam:
Straat: Straat:
Postcode + woonplaats: Postcode + woonplaats:
Telefoon: Telefoon:
Email: Email:
Leeftijd: Leeftijd:
Studie/Werk: Studie/Werk:
Hoe hebben jullie met deze cursus kennisgemaakt?
Zijn jullie lid van een studentenvereniging? ja nee Zo ja, welke studentenvereniging(en)?
Behoren jullie tot een kerk? ja nee Zo ja, welke kerk(en)?
Datum huwelijk (indien bekend):